Lastpallar & Tillbehör

Begagnad EUR pallar

Godkänd i det europeiska bytessystemet och speditionsföretagen.
Storlek: (1200 X 800 mm)

B-pallar

Är från början en EUR-pall. Används som export pall eller i situationer där mottagaren betalar för emballaget.
Storlek: (1200 X 800 mm)

Halvpallar

För transport av mindre gods.
Storlek: (800 X 600 mm)

Engångspall

Pall i tunnare virke för lätta transporter.
Storlek: (1200 X 800 mm)

Pallkragar

Pallkragar till EUR-pall, B-pall och Halvpall.
Storlek: (1200 X 800 mm & 800 X 600 mm)