Kontakt

Tel: 026 - 10 23 30
Peter Mobil: 070 - 306 85 13
E-post: info@gavlepall.com

Besöksadress / 
verkstad & lager

Magasin 8 A · Inre Hamnen
( Alderholmen )
​​​​​​​

postadress

GÄVLE PALLREPARATIONER
MARMA Gävlevägen 13 
814 95 Älvkarleby