​​​​​​​Välkommen till

Gävle Pallreparationer AB

Vi köper, reparerar och säljer pallar, pallkragar och pallemballage.

----------

Om företaget


Gunnar startade Gävle Pallreparationer 1982 med endast en hammare, spikutdragare och en kofot. Idag har vi moderna tryckluftsmaskiner drivs av Peter.

Gävle Pallreparationer reparerar och ser över EUR-pallar så att det blir godkända för pallöverföringssystemet enligt DNV-normer. DNV-licensen innebär att företaget blir oregelbundet kontrollerade. Gävle Pallreparationer är idag ensamma om att vara licensierade och kontrollerade pallreparatörer i Gävleborgslän.
Det vanligaste är att kunderna kommer till Gävle pallreparationer för att sälja sina pallar, men ibland händer det att vi åker ut och hämtar pallar direkt hos kunden som ej har möjlighet att ordna transport. Köper man in ett parti pallar så är det ca 30% av dessa som behöver åtgärdas. Fukten i virket mäts, måttriktigheten och spikningen kontrolleras. Gävle Pallreparationer har en egen torkanläggning för att torka fuktiga pallar som sedan lagras under tak innan de levereras. Måttriktigheten är det mest viktiga, det måste stämma exakt eftersom många pallar används på höglager.
De pallar som inte går att få godkända klassas ner till B-pallar och blir ett alternativ till engångspallar. Pallar som är i så dåligt skick så att en reparation ej är lönsam skrotas. Skrotade pallar körs till Gävle värmeverk och ger värme åt Gävleborna.

På senare tid har det kommit mer pallar från öst som har så dålig kvalité, så det är bara att skicka tillbaka dem.

Vi på företaget strävar efter en hög servicenivå mot våra kunder.